Ana içeriğe atla

sss

Üniversiteniz hakkında nereden, nasıl bilgi alabilirim?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tanıtım Ofisinden bilgi alabilirsiniz. 0312 596 44 45’ten ulaşabilir ya da bilgi@asbu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Üniversiteyi yeni kazandım, ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu?

Üniversitemiz İngilizce eğitim verdiğinden dolayı İngilizce yeterlilik sınavına girmeniz gerekiyor. Yeterlilik sınavından muaf olmanız durumunda ders kaydı yaptırabilirsiniz.

 

Belirtilen süre içerisinde ders kaydı yaptırmazsam ne olur?

Geçerli bir mazeretiniz yoksa söz konusu dönem için kayıt yaptıramazsınız. Dolayısıyla dönem uzatmış olursunuz.

 

Güz ve Bahar yarıyıllarında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki dönem ders kaydı yaptırabilir mi?

Evet yapabilir.

 

Kayıt dondurmak için ne yapmak gerekir?

Eğitim-öğretimin başladığı ilk 10 gün içerisinde Öğrenci İşlerine yapılan başvurularda Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği geçerli bir mazeret olmalıdır. Ancak 10 günden sonraki başvurular için geçerli tek mazeret sağlık durumudur.

 

Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücreti (harç ücreti) ödemesi gerekir mi?

Normal eğitim süresinde herhangi bir ücret ödenmez; fakat normal süresinde bitirmeyen öğrenciler ile aynı zaman biriminde ikinci üniversite okuyanlar Bakanlar Kurulunun belirlediği miktarlarda öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

 

Kayıt dondurduğum zaman harç yatırmak zorunda mıyım?

Hayır, kayıt donduranlar harç yatırmak zorunda değildir.

 

Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başarılı oldukları derslerden (varsa) muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

Muafiyet talep edilen dersleri gösteren bir dilekçe ve onaylı not döküm belgesinin aslı ile ilgili bölüm başkanlığına başvurulması gerekir.

 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) nedir?

Öğrencinin öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere başarısını belirleyen not ortalamasıdır.

 

GANO nasıl hesaplanır?

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati, başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılır, hepsinin toplanmasından elde edilen sayı toplam kredi saatine bölünür.

 

Ders geçme notu kaçtır?

(1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(2) DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.

(3) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve bu öğrenciler öğretim elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Söz konusu öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yoktur.

(4) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

(5) DZ ve GR notları, ZR gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(6) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Dönem sonu veya yıl sonu ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.

(7) Ara sınav notunun genel başarı notuna etkisi en fazla %50 olabilir. Bu oran ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur.

 

Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi) GANO’yu etkiliyor mu?

Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi) GANO’yu etkiliyor.

 

Üniversitemizde sınıf veya dönem uzatılması nasıl olur?

Bir öğrencinin son iki GANO’su 2.00 barajının altına düşerse; öğrenci bir sonraki dönemi uzatır. (Son iki GANO’sundan bir tanesi 2.00’nin üstünde ise öğrenci dönem uzatmaz.)

 

Dönem uzatan öğrenciler emsallerine (sınıf arkadaşlarına) yetişmek için ne yapmaları gerekir?

Dönem uzatan öğrenciler GANO’larını 2.00 barajına eşitleyen öğrenciler emsallerinin bulunduğu dönemde devam ederler.

 

Mazeret için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir?

Sağlık raporunun mazereti sadece sınavlar için geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz.

 

Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç F notum yok ancak GANO’m 2.0’ın altında. Mezun olabilir miyim?

Hayır, mezuniyet durumunda GANO en az 2.00 olmalıdır. Dolayısıyla öğrencilerin son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet GANO barajı sınavına girmeleri gerekir.

 

Yatay geçiş nedir?

Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine veya aynı yükseköğretim kurumu içinde eş değer eğitim programları uygulayan bir diğer fakülteye geçiş yapması durumudur.

 

Ne zaman yatay geçiş yapılabilir?

Her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular alınır.

 

Nasıl başvuru yapılır?

Öğrenci ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı (transkript), disiplin cezası almadığına dair belge, ÖSYS Sonuç Belgesi'nin onaylı örneği ile ilgili dekanlığa başvuru yapar.

 

Yatay geçiş için şartlar nelerdir?

Her üniversitenin yatay geçiş koşulları farklı olduğu için gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş şartlarını inceleyiniz.

 

Öğrenci kaç farklı şekilde yatay geçiş yapabilir?

İki farklı şekilde yatay geçiş yapılabilir:1. Başarı notuyla (GANO), 2. Merkezî Yerleştirme (LYS) puanıyla yatay geçiş yapılabilir.

 

Merkezî yatay geçiş ne zaman yapılır?

Ağustos ayının 1 ile 15'i arasında başvurular alınır, bu ay içerisinde değerlendirilme yapılır ve Eylül ayının ilk haftası kayıt işlemi gerçekleştirilir.