Ana içeriğe atla

Tarihî Ulus Semti

Ulus semti Cumhuriyet Dönemi öncesine dayanan zengin bir tarihî, kültürel ve manevi mirası içinde barındırmaktadır. Bu miras, Antik Dönemin ve Osmanlı Döneminin derin izlerini taşır. Roma Caddesi, Julien Sütunu, Augustus Tapınağı, Bizans Dönemi kalıntıları; Hacı Bayramı Veli Camisi, Hacı Bayram Veli Türbesi ve pek çok tarihî han bunlardan sadece birkaçıdır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Ulus, Ankara’nın politik, bürokratik, finansal, kültürel ve ticari merkezi olmuştur. Kültürel ve ticari merkez olma özelliğini günümüzde de koruyan Ulus, Cumhuriyet’in erken döneminde içinde özellikle politikacı ve sanatçıların bulunduğu entelektüel bir ortama sahipti. Ancak 1950’den itibaren politik ve bürokratik merkez olma özelliğini yitirmeye başladıktan sonra mekânda ciddi bir dönüşüm oldu, Ulus kalabalığı ve trafiği ile anılan bir semt hâline geldi.

Ulus, toprak üstünde olduğu kadar toprak altında da oldukça zengin bir kültürü barındırmaktadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarihî Ulus semtinin yeniden yapılanmasında; manevi, kültürel ve entelektüel görünümüne tekrar kavuşması ve semtin eski sosyal yaşamının toplumun tüm kesimlerine hitap edecek biçimde yeniden canlanmasında önemli bir görev üstlenmektedir.